Inici del Contingut

Informació general

[horaris 1r semestre 2019-20]

[horaris 2n semestre 2019-20 (especialitat Biblioteca Escolar)] Aula 3.09P
[horaris 2n semestre 2019-20 (especialitat AICLE-CLIL)] Aula 3.09P

Exàmens
L'avaluació de les assignatures del màster es fa de forma continuada.