Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

Estudiants de nou ingrés

Primer termini

Preinscripció: del 2 de març al 30 de juny 2020

Resolució: 13 de juliol 2020

Matrícula: 21, 22 i 23 de juliol 2020

 

Segon termini (en el supòsit que quedin places vacants)

Preinscripció: del 27 de juliol al 3 de setembre 2020

Resolució: 15 de setembre 2020

Matrícula: 21, 22 i 23 de setembre 2020

 

Modificacions de matrícula: 15 i 16 d'octubre 2020

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

 

Estudiants de segon o amb assignatures pendents

La matrícula es farà pel sistema d'automatrícula. No és necessari sol·licitar dia i hora de matrícula. La modificació de matrícula es podrà fer per automatrícula o de forma presencial a la secretaria del centre. Accés per Internet: http://automat.udl.cat

Matrícula: 8, 9 i 10 de setembre 2020

Modificacions de matrícula: 15 i 16 d'octubre 2020

 

La preinscripció s'haurà de fer per Internet:

[fer la preinscripció via web]

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre.
Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat