Inici del Contingut

Guies docents 2017/2018

Pla d'estudis del Màster

Codi Assignatura Caràcter Semestre Crèdits
Assignatures comuns
14750 Metodologies quantitatives d'investigació OB 1 6
14751 Metodologies qualitatives d'investigació  OB  1 6
14752 Innovació a l'aula: Metodologies amb enfoc globalitzat  OB  1 6
14753 Competència digital docent  OB  1 6
14784 Treball final de Màster  TFM 2 6
Especialitat lectura i biblioteca escolar
14778 Innovació i investigació en hàbits i mètodes de promoció de la lectura a l'escola OP 1 6
14754 Biblioteques Escolars: gestió i selecció de llibres infantils i juvenils  OP 2 6
14755 Museus escolars  OP 2 6
14756 Llibres infantils i juvenils per a Educació Infantil  OP 2 6
14757 Llibres infantils i juvenils per a Educació Primària  OP 2 6
Especialitat AICLE / CLIL
14779 Innovació i investigació en TIC aplicada a l'aula CLIL  OP 1 6
14758 Introducció al CLIL  OP 2 6
14759 Aprenentatge en l'aula CLIL  OP 2 6
14760 Disseny CLIL  OP 2 6
14761 Avaluació CLIL: Eines i tècniques  OP 2 6
Especialitat didàctica de les matemàtiques i les ciències experimentals
14780 Innovació i investigació en Matemàtiques i Ciències Experimentals  OP 1 6
14762 Disseny de projectes en l'ensenyament de les Matemàtiques  OP 2 6
14763 Disseny de metodologies i recursos innovadors en l'ensenyament de les Matemàtiques  OP 2 6
14764 Disseny de projectes en l'ensenyament de les Ciències Experimentals  OP 2 6
 14765 Disseny de metodologies i recursos innovadors en l'ensenyament de les Ciències Experimentals OP 2 6