Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster Universitari en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori (OB) 24
Optativitat (OP) 30
Pràcticum -
Treball final de màster (TFM) 6
TOTAL CRÈDITS 60

 

Pla d'estudis del Màster

Prerequisits: NO s'estableixen prerequisits

 

Guies docents 2019-20

Codi Assignatura Caràcter Semestre Crèdits
Assignatures comuns
14750 Metodologies quantitatives d'investigació OB 1 6
14751 Metodologies qualitatives d'investigació OB 1 6
14752 Innovació a l'aula: Metodologies amb enfoc globalitzat OB 1 6
14753 Competència digital docent OB 1 6
14784 Treball final de Màster TFM 2 6
Especialitat lectura i biblioteca escolar
14778 Innovació i investigació en hàbits i mètodes de promoció de la lectura a l'escola OP 1 6
14754 Biblioteques Escolars: gestió i selecció de llibres infantils i juvenils OP 2 6
14755 Museus escolars OP 2 6
14756 Llibres infantils i juvenils per a Educació Infantil OP 2 6
14757 Llibres infantils i juvenils per a Educació Primària OP 2 6
Especialitat AICLE / CLIL
14779 Innovació i investigació en TIC aplicada a l'aula CLIL OP 1 6
14758 Introducció al CLIL OP 2 6
14759 Aprenentatge en l'aula CLIL OP 2 6
14760 Disseny CLIL OP 2 6
14761 Avaluació CLIL: Eines i tècniques OP 2 6
Especialitat didàctica de les matemàtiques i les ciències experimentals
14780 Innovació i investigació en Matemàtiques i Ciències Experimentals OP 1 6
14762 Disseny de projectes en l'ensenyament de les Matemàtiques OP 2 6
14763 Disseny de metodologies i recursos innovadors en l'ensenyament de les Matemàtiques OP 2 6
14764 Disseny de projectes en l'ensenyament de les Ciències Experimentals OP 2 6
14765 Disseny de metodologies i recursos innovadors en l'ensenyament de les Ciències Experimentals OP 2 6

 

Exàmens
L'avaluació de les assignatures del màster es fa de forma continuada.